09-18-20 Varsity Scrimmage vs. McKinney09-24-20 Varsity vs. Independence10-1-20 Varsity vs. Reedy10-9-20 Varsity vs. Lake Dallas10-23-20 Varsity vs. Lebanon Trail10-30-20 Varsity vs. Liberty11-13-20 Varsity vs. Denison11-20-20 Varsity vs. Lovejoy12-11-20 Playoff game 1 Varsity vs. Royse City12-18-20 Playoff Game 2 Varsity vs. SOC12-24-20 Playoff Game 3 Varsity vs. Aledo2020 Varsity Poster SessionFootball CoachesLowery Signing DaySenior Night